Pobożność i nauka

To motto jest wyrazem naszego pijarskiego sposobu działania.
Stanowi syntezę formacji chrześcijańskiej i promocji ludzkiej, zgodności wiary i kultury.

Praca edukacyjna i duszpasterska

Centra Edukacyjne Sióstr Pijarek proponują wychowanie i nauczanie zakorzenione w charyzmacie i intuicji pedagogicznej Świętego Józefa Kalasancjusza i głębokim pragnieniu świętej Pauli Montal, by tym stylem wychowania ogarnąć również dziewczęta i kobiety, by wesprzeć w ten sposób tożsamość i misję właściwą rodzinie.

Dzisiaj naszym uczennicom i uczniom proponujemy przejście drogi edukacji, która pomaga im w integralnym wzroście jako osobom. Stwarzamy w ten sposób okazję do umocnienia tożsamości chrześcijańskiej. Poprzez naszą pracę edukacyjną i duszpasterską towarzyszymy dzieciom i młodzieży, aby wchodzili w społeczeństwo w sposób odpowiedzialny – mieli na nie wpływ, czyniąc je bardziej ludzkim i solidarnym.

Wychowanie w nauce
Wychowanie w nauce
Wychowanie w wierze
Wychowanie w wierze

Takie działanie edukacyjne jest możliwe, jeżeli rodzice i nauczyciele jednoczą swój trud pracy, by wychowywać dzieci i młodzież w prawdzie, dobroci i pięknie. Prawda, dobro i piękno są bowiem trzema zazębiającymi się elementami tworzącymi człowieka i wspomagającymi go na drodze poznania własnej osoby i wykraczania poza siebie, są również bogactwem wykraczającym poza wszelkie różnice kulturowe, są aktualne tam gdzie nasze dzieła wychowawczo-edukacyjne są realizowane.

Nauczanie w poszukiwaniu prawdy prowadzi krok po kroku do zjednoczenia własnej tożsamości z poznanym własnym powołaniem, co jest szczególnie ważne w dzisiejszym sfragmentaryzowanym w świecie.

Wychowanie „do dobra” prowadzi do odkrycia dobra obecnego w każdym człowieku oraz do poznania własnych możliwości jakie ma osoba ludzka, by przemieniać, tworzyć i czynić dobro w otaczającym nas świecie.

Wychowanie „do piękna” wprowadza nasze dzieci i młodzież do wewnętrznej i zewnętrznej harmonii, a jak wiemy ta harmonia jest drogą wewnętrznej równowagi i pokoju, których dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje.

nauczanie powszechne
nauczanie integralne i harmonijne
wychowanie w wierze chrześcijańskiej
promocja kobiety i troska o rodzinę
otwartość i podejście pedagogiczne
formacja nauczycieli