Nauczyciele
s. mgr Kinga Żelazko Sch.P

dyrektor szkoły, religia, mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych

lic. Agnieszka Roszczak

wicedyrektor szkoły, język angielski

mgr Marzena Ciuraba-Gałka

muzyka, rytmika

mgr Monika Cybart-Hejzner

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Elżbieta Dankiewicz

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

wiedza o społeczeństwie

edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Jędralska-Połetek

bibliotekarz

mgr Paulina Jordan

plastyka, wychowawca świetlicy

mgr Rafał Klimczyk

doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa

dr Ewelina Kołodziej

wychowanie fizyczne

mgr Anna Kotulak

język polski, logopeda, wychowawca świetlicy

mgr Dorota Kulig

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie

język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Urszula Machowska

język angielski

mgr Wioleta Micherda

geografia

mgr Jarosław Ozga

technika, fizyka

mgr Iwona Pasternak

terapeuta pedagogiczny

mgr Anna Pedrycz

przyroda, biologia, chemia

mgr Monika Rutkowska-Urbańczyk

język polski

mgr Aneta Stojek

matematyka

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Wachowicz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Ziomek

wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, socjoterapeuta

Pracownicy administracji
Edyta Maćkowiak
Ewa Chmielowska
Pracownicy obsługi
Maria Skrobis
Norberta Jurkowska
Michał Pachel