Nauczyciele

psycholog, nauczyciel współorganizujący kształcenie

s. mgr Kinga Żelazko Sch.P

dyrektor szkoły, religia, mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych

lic. Agnieszka Roszczak

wicedyrektor szkoły, język angielski

mgr Małgorzata Wachowicz

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Krajewska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Dankiewicz

edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

lic. Monika Tragarz

matematyka

mgr Anna Kotulak

język polski, logopeda, wychowawca świetlicy

mgr Paweł Kuk

wychowanie fizyczne

mgr Anna Pedrycz

przyroda, biologia, chemia

mgr Monika Cybart-Hejzner

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

s. mgr Małgorzata Jarosz Sch.P

religia, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Rutkowska-Urbańczyk

język polski

mgr Aneta Stojek

matematyka

mgr Wioleta Micherda

geografia, wiedza o społeczeństwie

mgr Paulina Baś

język angielski

mgr Urszula Machowska

język angielski

mgr Dorota Kulig

język niemiecki, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Agnieszka Michalik

język hiszpański

mgr Piotr Baś

historia, opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Jarosław Ozga

informatyka, technika, fizyka

mgr Jacek Bryda

informatyka

mgr Marzena Ciuraba-Gałka

muzyka, rytmika

mgr Paulina Jordan

plastyka, wychowawca świetlicy

mgr Ewelina Kołodziej

wychowanie fizyczne, wychowawca świetlicy

mgr Ksymena Maciąg

doradztwo zawodowe

mgr Iwona Ziomek

wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, socjoterapeuta

mgr Iwona Pasternak

terapeuta pedagogiczny, nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Beata Macnar

neurologopeda

mgr Jolanta Jędralska-Połetek

bibliotekarz

Pracownicy administracji
Edyta Maćkowiak
Ewa Chmielowska
Pracownicy obsługi
Danuta Rylewicz
Maria Skrobis
Norberta Jurkowska
Michał Pachel