W naszej szkole Rada Rodziców odgrywa bardzo ważną rolę. Jest organem współpracującym i wspomagającym pracę szkoły. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Adrian Suszczyński

Zastępca: Magdalena Morawska

Skarbnik: Maria Bigaj

Klasa I

Przewodniczący: Katarzyna Czajka

Zastępca: Katarzyna Żak-Marszałek

Skarbnik: Ewelina Wiśniewska

Klasa II

Przewodniczący: Barbara Kendziak

Zastępca: Zbigniew Skoczek

Skarbnik: Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Klasa III

Przewodniczący: Magdalena Morawska

Zastępca: Julia Babiuch-Rzeszotko

Skarbnik: Ewelina Łasak

Klasa IV

Przewodniczący: Adrian Suszczyński

Zastępca: Aleksandra Otowska

Skarbnik: Michał Kula

Klasa V

Przewodniczący: Magdalena Morawska

Zastępca: Aneta Banek

Skarbnik: Tomasz Mazgaj

Klasa VI

Przewodniczący: Maria Bigaj

Zastępca: Ewa Pieniążek

Skarbnik: Maria Dybiec

Klasa VII

Przewodniczący: Artur Berniak

Zastępca: Małgorzata Mazur

Skarbnik: Adam Przewoźnik

Klasa VIII

Przewodniczący: Joanna Stawiarska-Środa

Zastępca: Maciej Małysa

Skarbnik: Jacek Słowik