W naszej szkole Rada Rodziców odgrywa bardzo ważną rolę. Jest organem współpracującym i wspomagającym pracę szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Skarbnik: Maria Bigaj

Sekretarz: Magdalena Morawska

 

Członkowie stali:

Ewelina Łasak

Adrian Suszczyński

Zbigniew Skoczek

Beata Tomczyk

Krzysztof Zaporowski

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Maria Dybiec

Członkowie: Ewelina Wiśniewska

Sekretarz: Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Terminy zebrań Rady Rodziców:

29 listopada 2022    18:00

28 marca 2023         18:00

13 czerwca 2023      18:00

Rada Rodziców klasy I

Przewodniczący: Łukasz Albański

Zastępca: Krzysztof Zaporowski

Skarbnik: Paweł Kowalski

Rada Rodziców klasy II

Przewodnicząca: Renata Skubida

Zastępca: Beata Tomczyk

Skarbnik: Aleksandra Otowska

Rada Rodziców klasy III

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Zastępca: Ewelina Wiśniewska

Skarbnik: Katarzyna Żak-Marszałek

Rada Rodziców klasy IV

Przewodnicząca: Barbara Kendziak

Zastępca: Zbigniew Skoczek

Skarbnik: Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Rada Rodziców klasy V

Przewodniczący: Ewelina Łasak

Zastępca: Magdalena Morawska

Skarbnik: Julia Babiuch-Rzeszótko

 

Rada Rodziców klasy VI

Przewodniczący: Adrian Suszczyński

Zastępca: Aleksandra Otowska

Skarbnik:Michał Kula

Rada Rodziców klasy VII

Przewodnicząca: Magdalena Morawska

Zastępca: Barbara Skrzyńska

Skarbnik: Marta Ostrowska

Rada Rodziców klasy VIII

Przewodniczący: Maria Bigaj

Zastępca: Ewa Pieniążek

Skarbnik: Maria Dybiec