W naszej szkole Rada Rodziców odgrywa bardzo ważną rolę. Jest organem współpracującym i wspomagającym pracę szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Zastępca: Magdalena Morawska

Skarbnik: Maria Bigaj

Klasa I

Przewodnicząca: Renata Skubida

Zastępca: Beata Tomczyk

Skarbnik: Aleksandra Otowska

Klasa II

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Zastępca: Katarzyna Żak-Marszałek

Skarbnik: Ewelina Wiśniewska

Klasa III

Przewodnicząca: Barbara Kędziak

Zastępca: Zbigniew Skoczek

Skarbnik: Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Klasa IV

Przewodnicząca: Magdalena Morawska

Zastępca: Julia Babiuch-Rzeszotko

Skarbnik: Ewelina Łasak

Klasa V

Przewodniczący: Adrian Suszczyński

Zastępca: Aleksandra Otowska

Skarbnik: Michał Kula

Klasa VI

Przewodnicząca: Magdalena Morawska

Zastępca: Aneta Banek

Skarbnik: Tomasz Mazgaj

Klasa VII

Przewodnicząca: Maria Bigaj

Zastępca: Ewa Pieniążek

Skarbnik: Maria Dybiec

Klasa VIII

Przewodniczący: Artur Berniak

Zastępca: Agnieszka Pająk

Skarbnik: Adam Przewoźnik