W naszej szkole Rada Rodziców odgrywa bardzo ważną rolę. Jest organem współpracującym i wspomagającym pracę szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców w danym roku szkolnym.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Skarbnik: Krzysztof Zaporowski

Sekretarz: Magdalena Morawska

 

Członkowie stali:

Patrycja Gnylewicz – Migas

Ewelina Łasak

Magdalena Morawska

Beata Tomczyk

Zbigniew Skoczek

Adrian Suszczyński

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Magdalena Kędzierska-Zaporowska

Członek: Ewelina Wiśniewska

Sekretarz: Paweł Kowalski

Rada Rodziców klasy I

Przewodnicząca: Ewelina Łasak

Zastępca: Patrycja Gnylewicz-Migas

Skarbnik: Aneta Banek

Rada Rodziców klasy II

Przewodnicząca: Dorota Link-Lenczowska

Zastępca: Paweł Kowalski

Skarbnik: Krzysztof Zaporowski

Rada Rodziców klasy III

Przewodnicząca: Renata Skubida

Zastępca: Beata Tomczyk

Skarbnik: Aleksandra Otowska

Rada Rodziców klasy IV

Przewodnicząca: Katarzyna Czajka

Zastępca: Ewelina Wiśniewska

Skarbnik: Katarzyna Żak-Marszałek

Rada Rodziców klasy V

Przewodnicząca: Barbara Kendziak

Zastępca: Zbigniew Skoczek

Skarbnik: Magdalena Kędzierska-Zaporowska 

Rada Rodziców klasy VI

Przewodnicząca: Ewelina Łasak

Zastępca: Magdalena Morawska

Skarbnik: Julia Babiuch-Rzeszótko

Rada Rodziców klasy VII

Przewodniczący: Adrian Suszczyński

Zastępca: Aleksandra Otowska

Skarbnik: Michał Kula

Rada Rodziców klasy VIII

Przewodnicząca: Magdalena Morawska

Zastępca: Marta Ostrowska

Skarbnik: Barbara Skrzyńska