Święta Paula Montal (1799-1889)
Życie św. Pauli Montal

11 października 1799r. - narodziny

Paula Montal przyszła na świat 11 października 1799r., w Arenys de Mar, mieście położonym niedaleko Barcelony w Hiszpanii. W domu rodzinnym Pauli okazywano wielką troskę i staranie o wychowanie dzieci w najgłębszych wartościach chrześcijańskich.

1809-1829r. - powołanie

Osierocona przez ojca w wieku 10 lat, zaczęła pracować jako “puntaire”: hafciarka-koronczarka, aby pomóc swojej matce-wdowie w utrzymaniu rodziny. W tym samym czasie uczestniczyła aktywnie w apostolstwie parafialnym jako członkini Bractwa Matki Bożej Różańcowej i Bractwa Matki Bożej Naszej Pani Bolesnej, wyrażając w ten sposób również swoją głęboką miłość do Matki Bożej, której była zawsze wierną córką. Współpracowała także z proboszczem w dziele katechizacji dzieci i młodzieży. Podjęła również pierwsze nieśmiałe próby nauczania. W tym też okresie dostrzegła jak naglącą potrzebą ówczesnego czasu jest formacja intelektualna i chrześcijańska dziewcząt oraz społeczne dowartościowanie kobiety. Wierna wezwaniu Pana, zdecydowała całkowicie poświęcić swe życie temu powołaniu.

1829r. - założenie pierwszej szkoły dla dziewcząt

W 1829 roku, przezwyciężając ówczesne trudności polityczne i społeczne, w towarzystwie Agnieszki Busquets przeniosła się do Figueras, gdzie otworzyła pierwszą szkołę dla dziewcząt. Tutaj też w Figueras został jasno ukazany jej charyzmat wychowawczy: – szkoły dla dziewcząt, ukierunkowane na ich integralną ludzko-chrześcijańską formację. Kolejne szkoły jakie założyła w Arenys de Mar, Sabadell, Igualada, Vendrell, i inne, mają ten sam cel i program działania. Wszędzie wnosiła atmosferę rodzinną, w której radość przeplatała się z intensywnym nauczaniem, głęboką modlitwą i formacją uczennic.

1859-1899r. - świadectwo wiary

Od 1859 roku aż do swojej śmierci Paula pozostała w Olesa de Montserrat. Tutaj aktywnie uczestniczyła w przeżywaniu trudności i radości zgromadzenia. Poprzez trud wychowawczy, a w ostatnich latach poprzez intensywną i ufną modlitwę dawała autentyczne świadectwo życia całkowicie poświęconego Bogu. Zmarła 26 lutego 1889 roku.

Życie Matki Pauli Montal można określić jako powołanie do miłości i do służenia dziewczętom i młodzieży żeńskiej poprzez chrześcijańskie wychowanie i ich awans społeczny. W momencie jej śmierci założone przez nią Zgromadzenie Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych, czyli Zgromadzenie Sióstr Pijarek, liczyło 19 domów, rozmieszczonych w dwóch prowincjach, 308 sióstr i 35 nowicjuszek.

Proces kanonizacji

19 kwietnia 1993r. - beatyfikacja

Uznanie dla jej cnotliwego i świętego życia dotarło aż do naszych dni. Ojciec św. Jan Paweł II podczas audiencji 19 kwietnia 1993 r. na Placu św. Piotra w Rzymie w słowie skierowanym do pielgrzymów przybyłych na beatyfikację powiedział:

“Matka Paula żyła prostą wiarą której uczyli jej głęboko wierzący rodzice. W swej parafii w Arenys de Mar katechizowała dzieci i młodzież. Od tego też czasu czuła wielką potrzebę całkowitego oddania się integralnej edukacji młodzieży, a przede wszystkim promocji godności kobiety.

Cała jej praca poświęcona nauczaniu oświecona była jej życiem intymnej więzi z Bogiem łączonej z modlitwą kontemplacyjną i miłością do dziewcząt, które przygotowywała do przyszłej misji żony i matki. To powinien być przykład dla was drogie pijarki w waszej misji nauczania i wychowywania młodego pokolenia dzisiaj, w waszym trudzie uczestniczenia wraz z rodzicami w ich niezbywalnym obowiązku chrześcijańskiego i ludzkiego wychowania własnych dzieci.

Matka Paula pragnęła by przez rodziny prawdziwie chrześcijańskie Chrystus mógł królować w społeczeństwie. Dlatego jej dzieło nie przestało być aktualnym i zobowiązującym także dziś. Również i do was się zwracam absolwenci i uczniowie szkół pijarskich i zapraszam byście swym własnym życiem umieli dać świadectwo z otrzymanej kiedyś formacji współpracując dziś w budowaniu społeczeństwa opartego na cywilizacji miłości. A przede wszystkim byście potrafili otwierać swe serca ku tym najbardziej potrzebującym według przykładu zostawionego nam w osobie Matki Pauli.”

25 listopada 2001r. - kanonizacja

Matka Paula całym swoim życiem wielbiła Boga i dała świadectwo nieugiętej wiary, żarliwej miłości i głębokiego zaufania Bogu w służbie tym najmniejszym i najbardziej potrzebującym, by w ich sercach również mieszkał Bóg. Ojciec św. Jan Paweł II, wyniósł ją do godności świętych 25 listopada 2001 roku.

Czasy obecne

Misja nauczania

Dzieło Matki Pauli trwa nadal. Obecnie Siostry Pijarki pracują na 5 kontynentach, w 21 krajach świata, wszędzie ewangelizując poprzez szkołę. Fundamentalne elementy naszej pijarskiej tradycji pedagogicznej są nieustannie adaptowane do potrzeb miejsca i czasu. W 1990 roku dzieło Matki Pauli zostało przeszczepione na grunt Polski, gdzie nauka i wychowanie dzieci odbywa się w nich zgodnie z zamysłem Założycielki Zgromadzenia.

Modlitwa o wstawiennictwo świętej Pauli Montal

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
dziękujemy Ci, że w świętej Matce Pauli Montal
od świętego Józefa Kalasancjusza,
dałeś nam żywy wzór Ewangelii Twego Syna.
Spraw, byśmy w niej widzieli Matkę,
która poucza nas przez słowa
i pobudza do dobra swym przykładem życia.
Daj, prosimy, byśmy mogli ją naśladować i udziel nam:
odwagi w trudnościach,
pokory w prawdzie,
wierności łasce,
wielkoduszności w ofiarowaniu się w
z miłości dla Ciebie i bliźnich.
Udziel nam również przez jej wstawiennictwo łaski:
zdrowia ciała duszy i serca dla naszych rodzin.