AKCJA KA-1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek została beneficjentem programu Erasmus+ w wyniku konkursu wniosków – rok 2020 Runda 1 – w sektorze edukacji KA1 – mobilność kadry edukacyjnej.

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. Więcej

Tytuł projektu realizowanego przez naszą szkołę to:

“Doskonalenie językowe i kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia jakości pracy szkoły”.

Rozpoczęcie projektu: 01/11/2020

Zakończenie projektu: 31/12/2022

Całkowita kwota finansowania: 39 895 euro

 

Koordynator projektu: Agnieszka Roszczak

Zastanawiając się nad obszarami pracy szkoły wymagającymi udoskonalenia, wyodrębniliśmy następujące potrzeby:

– podniesienia kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów i kadry administracyjnej, a przez to – podniesienia kompetencji językowych uczniów

– rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli, w tym w zakresie stosowania nowoczesnych, niestandardowych metod i strategii nauczania

– kształtowania postawy ciągłego uczenia się, przystosowywania wiedzy i umiejętności do zmieniających się wymagań

– konieczności rozwoju na polu znajomości nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu większej efektywności i atrakcyjności zajęć oraz pracy nauczyciela

– lepszego przystosowanie uczniów do funkcjonowania  w środowisku zróżnicowanym pod względem kulturowym, a w dalszej perspektywie – przygotowania uczniów do wejścia na europejski rynek pracy

 

W centrum działań projektowych postawiliśmy na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe w formie kursów językowych i metodyczno-językowych, dzięki którym uczestnicy:

– podnieśli swój poziom biegłości językowej

– podwyższyli swoje kompetencje kulturowe i społeczno-obywatelskie

– zdobyli kontakty z innymi placówkami i nauczycielami

– zapoznali się z platformą eTwinning i rozpoczęli realizację pierwszych projektów za jej pośrednictwem

– zaczęli wdrażać innowacyjne metody nauczania poznane na szkoleniach zagranicznych i w ramach szkoleń  wewnątrzszkolnych

 

… a to wszystko  – ożywiło życie szkolne i wzbogaciło lekcje, zacieśniło współpracę wśród kadry i pozytywnie wpłynęło na wizerunek szkoły.

Piotr Baś - lipiec 2021 - Niemcy

Agnieszka Michalik - lipiec 2021 - Hiszpania

Agnieszka Roszczak - sierpień 2021 - Malta

. . .

s. Helena Matras - styczeń 2022 - Hiszpania

s. Joanna Jurga - styczeń 2022 - Hiszpania

s. Kinga Żelazko - styczeń 2022 - Hiszpania

Marzena Ciuraba-Gałka - styczeń 2022 - Austria

. . .

Monika Tragarz - lipiec 2022 - Wielka Brytania

Monika Cybart-Hejzner - lipiec 2022 - Irlandia

Monika Rutkowska-Urbańczyk - lipiec 2022 - Irlandia

Paulina Jordan- lipiec 2022 - Cypr

Agnieszka Mach- lipiec 2022 - Cypr

Małgorzata Jarosz - lipiec 2022 - Hiszpania

. . .

Edyta Imos - grudzień 2022 - Malta