Uczniowie mają możliwość wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Każdy konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, a przejście do każdego kolejnego etapu uczeń zapewnia sobie uzyskując wysoki wynik spośród wszystkich piszących.

Oprócz rozwijania zainteresowań poznawczych i zdolności uczniów, dodatkową wymierną korzyścią wzięcia udziału w konkursie może być uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata. Wyróżnienia te są dodatkowo punktowane podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu z danego przedmiotu – w takiej sytuacji uczeń ma automatycznie przyznawane 100% punktów.

Szczegółowy regulamin oraz harmonogram konkursów dostępne są na stronie kuratorium oświaty:

Zapisy do konkursu przyjmuje nauczyciel uczący danego przedmiotu. Nasza szkoła od lat wspiera uczniów, którzy wyrażają chęć brania udziału w konkursach poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzolnienia, indywidualny program nauki, konsultacje czy zapewnienie materiałów do nauki.

Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Małopolski Konkurs
Geograficzny
przeprowadzony 18 stycznia 2021r. 12 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Języka Niemieckiego
przeprowadzony 19 stycznia 2021r. 15 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Chemiczny
przeprowadzony 20 stycznia 2021r. 16 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
z Fizyki
przeprowadzony 21 stycznia 2021r. 17 marca 2021r
Małopolski Konkurs
Języka Francuskiego
przeprowadzony 22 stycznia 2021r. 19 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Języka Angielskiego
przeprowadzony 25 stycznia 2021r. 1 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Biologiczny
przeprowadzony 26 stycznia 2021r. 2 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Języka Polskiego
przeprowadzony 27 stycznia 2021r. 3 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Matematyczny
przeprowadzony 28 stycznia 2021r. 5 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Historyczny
przeprowadzony 29 stycznia 2021r. 11 marca 2021r.
Małopolski Konkurs
Języka Hiszpańskiego
przeprowadzony 1 lutego 2021r. 22 marca 2021r.