Uczniowie mają możliwość wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Każdy konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, a przejście do każdego kolejnego etapu uczeń zapewnia sobie uzyskując wysoki wynik spośród wszystkich piszących, określony w regulaminie każdego z konkursów.

Oprócz rozwijania zainteresowań poznawczych i zdolności uczniów, dodatkową wymierną korzyścią wzięcia udziału w konkursie może być uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata. Wyróżnienia te są dodatkowo punktowane podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu z danego przedmiotu – w takiej sytuacji uczeń ma automatycznie przyznawane 100% punktów.

Szczegółowy regulamin, tematyka, zakres wymagań oraz literatura do poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła od lat wspiera uczniów, którzy wyrażają chęć brania udziału w konkursach poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, indywidualny program nauki, konsultacje czy zapewnienie materiałów do nauki.

Zgłoszenia do konkursów u nauczyciela przedmiotowego do 30 września 2023.

Harmonogram konkursów przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Małopolski Konkurs Biologiczny 25 października 2023 10 stycznia 2024 6 marca 2024
Małopolski Konkurs Chemiczny 16 listopada 2023 23 stycznia 2024 22 marca 2024
Małopolski Konkurs z Fizyki 15 listopada 2023 22 stycznia 2024 14 marca 2024
Małopolski Konkurs Geograficzny 6 listopada 2023 12 stycznia 2024 11 marca 2024
Małopolski Konkurs Historyczny 9 listopada 2023 16 stycznia 2024 20 marca 2024
Małopolski Konkurs Informatyczny 24 października 2023 9 stycznia 2024 5 marca 2024
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 23 października 2023 8 stycznia 2024 4 marca 2024
Małopolski Konkurs Języka Francuskiego 27 października 2023 11 stycznia 2024 7 marca 2024
Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego 10 listopada 2023 17 stycznia 2024 15 marca 2024
Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego 7 listopada 2023 15 stycznia 2024 12 marca 2024
Małopolski Konkurs Języka Polskiego 14 listopada 2023 19 stycznia 2024 19 marca 2024
Małopolski Konkurs Matematyczny 13 listopada 2023 18 stycznia 2024 18 marca 2024

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2023/2024

Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
„Akcja Burza. Armia Krajowa w walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” 20 listopada 2023 28 lutego 2024 16 kwietnia 2024
„Z Dobrą Nowiną przez życie – Ewangelia według św. Mateusza” 21 listopada 2023 27 lutego 2024 17 kwietnia 2024