Uczniowie mają możliwość wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Każdy konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, a przejście do każdego kolejnego etapu uczeń zapewnia sobie uzyskując wysoki wynik spośród wszystkich piszących, określony w regulaminie każdego z konkursów.

Oprócz rozwijania zainteresowań poznawczych i zdolności uczniów, dodatkową wymierną korzyścią wzięcia udziału w konkursie może być uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata. Wyróżnienia te są dodatkowo punktowane podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu z danego przedmiotu – w takiej sytuacji uczeń ma automatycznie przyznawane 100% punktów.

Szczegółowy regulamin, tematyka, zakres wymagań oraz literatura do poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła od lat wspiera uczniów, którzy wyrażają chęć brania udziału w konkursach poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, indywidualny program nauki, konsultacje czy zapewnienie materiałów do nauki.

Zgłoszenia do konkursów – u nauczyciela przedmiotowego.

Harmonogram konkursów przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2022/2023

(zostanie opublikowany do 30.09.2022)

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2022/2023

(zostanie opublikowany do 30.09.2022)