Uczniowie mają możliwość wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Każdy konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego, a przejście do każdego kolejnego etapu uczeń zapewnia sobie uzyskując wysoki wynik spośród wszystkich piszących, określony w regulaminie każdego z konkursów.

Oprócz rozwijania zainteresowań poznawczych i zdolności uczniów, dodatkową wymierną korzyścią wzięcia udziału w konkursie może być uzyskanie tytułu finalisty bądź laureata. Wyróżnienia te są dodatkowo punktowane podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, a tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzaminu z danego przedmiotu – w takiej sytuacji uczeń ma automatycznie przyznawane 100% punktów.

Szczegółowy regulamin, tematyka, zakres wymagań oraz literatura do poszczególnych konkursów znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła od lat wspiera uczniów, którzy wyrażają chęć brania udziału w konkursach poprzez organizację zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, indywidualny program nauki, konsultacje czy zapewnienie materiałów do nauki.

Zgłoszenia do konkursów – u nauczyciela przedmiotowego. do 30 września 2022.

Harmonogram konkursów przedmiotowych  dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2022/2023

Konkurs Etap szkolny Etap rejonowy Etap wojewódzki
Małopolski Konkurs Biologiczny 17 października 6 grudnia 28 lutego
Małopolski Konkurs Chemiczny 25 października 15 grudnia 7 marca
Małopolski Konkurs z Fizyki 24 października 14 grudnia 2 marca
Małopolski Konkurs Geograficzny 10 października 30 listopada 22 lutego
Małopolski Konkurs Historyczny 12 października 5 grudnia 24 lutego
Małopolski Konkurs Informatyczny 18 października 7 grudnia 1 marca
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego 6 października 28 listopada 20 lutego
Małopolski Konkurs Języka Francuskiego 20 października 13 grudnia 3 marca
Małopolski Konkurs Języka Hiszpańskiego 13 października 2 grudnia 27 lutego
Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego 11 października 1 grudnia 23 lutego
Małopolski Konkurs Języka Polskiego 19 października 12 grudnia 6 marca
Małopolski Konkurs Matematyczny 7 października 29 listopada 21 lutego

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego  w roku szkolnym 2022/2023