Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zaangażowany w życie szkoły masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje.
Jeśli chcesz zaangażować się w działalność Samorządu, masz ciekawy pomysł na działanie w naszej szkole – serdecznie zapraszamy.

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Jakub Gomuła
Wiceprzewodniczący: Agnieszka Bigaj

Opiekun Samorządu: Urszula Machowska

W swoich działaniach Samorząd skupia się na akcjach integrujących społeczność szkolną, organizacji konkursów, pomocy w organizacji akcji charytatywnych, edukacyjnych i informacyjnych, ściśle współpracując ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.