Projekt Klubów Młodego Odkrywcy powstał w 2002 roku z inicjatywy Janusza Laski i Kłodzkiego Towarzystwa Oświatowego. Był on skierowany do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy podczas zajęć pozalekcyjnych wykonywali eksperymenty i doświadczenia naukowe poszerzając swoją wiedzę przyrodniczą. Interaktywna metoda pracy z młodzieżą miała zaszczepić wśród nich modę na eksperymentowanie, rozbudzić ciekawość, a także inspirować do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Szkoła z sercem - warsztaty z programowania 2021

12 listopada nasza sala komputerowa tętniła radością i pasją rozwijania swoich umiejętności programowania.

Pod kierunkiem s. Małgorzaty Jarosz i pana Jarosława Nowakowskiego uczniowie z klas III – VIII brali udział w warsztatach, podczas których każdy mógł zmierzyć się z programowaniem oraz elementami elektroniki. Te dwa elementy z zakresu STEAM bardzo dobrze sprawdzają się przy użyciu zestawu Arduino J.

Podczas całych warsztatów było wiele emocji i zapału poznawania nowego sprzętu, który umożliwiał nam łączenie teorii z praktyką. Znalazły się również tematy powiązane ze sztuczną inteligencją, gdzie robot Edukacyjny Ohbot przypominał nam o noszeniu maseczki. Podczas zajęć wykazywaliśmy się również umiejętnościami projektowania i składania swoich modeli mini robotów z klocków Lego Spike Primera z działu wynalazków.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego poznawania świata elektroniki i robotyki.

Badacze KMO 2019

Autorski projekt badawczy w ramach konkursu „Badacze KMO 2019” (KMO – Klub Młodego Odkrywcy). Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera. Dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konstruktorzy Marzeń 2020

Konkurs Grantowy „Konstruktorzy Marzeń 2020” – projekt wspierający rozwój zainteresowań i kompetencji uczniów w obszarze nauk ścisłych i technicznych (STEM) organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Partnerem Projektów STEM – firmą Boeing.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Ogólnopolski projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – edycja pierwsza, edycja druga.

Klasa z ECDL

Szkoła uczestniczy w programie „Klasa z ECDL” prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. W ramach tego programu uczniowie będą mogli przystąpić do egzaminu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).