2020/20212020/2021AktualnościBez kategoriiOgłoszenia

eLegitymacja

Plastikowa legitymacja szkolna z opcją legitymacji zbliżeniowej to efekt rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rozporządzenie to wprowadza opcjonalną możliwość wydania legitymacji szkolnej w formie karty plastikowej tzw. „eLegitymacji”.

Legitymacja taka zawiera takie same dane jak legitymacja papierowa. Dotychczasowe pieczątki zostały zastąpione hologramami.

eLegitymacja może też służyć jako karta biblioteczna, współpracująca z systemem MOLNET+.

 

Od września 2021 r. legitymacje w tej formie będą wydawane są w naszej szkole uczniom klas I, II i III.

 

Uczniowie klas IV – VIII zainteresowani wyrobieniem eLegitymacji proszeni są o:

1. złożenie w sekretariacie wniosku do 6.09. 2021

2. uiszczenie opłaty w wysokości 12 zł

3. wysłanie na adres sekretariatu: jako załącznik zdjęcia legitymacyjnego w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie dołączone do danych ucznia w dzienniku Vulcan).

Wniosek do pobrania

mLegitymacja

Nasza szkoła przystąpiła do projektu mLegitymacja. mLegitymacja to legitymacja szkolna w telefonie będąca częścią aplikacji mObywatel. Jest bezpiecznym, nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które – identycznie jak papierowa legitymacja – poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych, czy autobusowych.

W tym mobilnym dokumencie zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w papierowej legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, nazwę i adres szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z „tradycyjnych” dokumentów: podczas kontroli biletów, przy zakupie biletów do kina itp.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, klas IV-VIII, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja będzie unieważniana. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana (mLegitymacja jest przypisana do konkretnego urządzenia – w momencie zgubienia lub kradzieży telefonu należy natychmiastowo poinformować osoby odpowiedzialne za wydawanie mLegitymacji).

Wydawanie/Uruchomienie mLegitymacji

Aby uruchomić mLegitymację należy:

1. Złożyć w sekretariacie szkoły wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji.

2. Wysłać na adres sekretariatu: jako załącznik zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB, podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą (zdjęcie będzie przechowywane przez 30 dni, do momentu wygenerowania mLegitymacji. Po tym czasie zostanie usunięte).

3. Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.

4. Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Wniosek do pobrania

Unieważnienie mLegitymacji

mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:

· na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;

· z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).

Aplikacja mObywatel

mLegitymację należy dodać na własnym urządzeniu w aplikacji mObywatel wydanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Link do oficjalnego źródła aplikacji mObywatel

Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Informacje o usłudze mLegitymacja