2020/20212020/2021AktualnościOgłoszenia

Nasi uczniowie brali udział w konkursie o Chorwacji, którego celem było pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia. Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie. Współorganizatorami natomiast byli Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad konkursem obejmował Marszałek Województwa Małopolskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

W pierwszym etapie uczniowie tworzyli maksymalnie pięcioosobowy Zespół i przygotowywali pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna, prezentację multimedialną w programie MS PPT, zawierającą nie więcej niż 30 slajdów, na jeden z poniższych tematów:

  1. Przyroda i geografia Republiki Chorwacji
  2. Historia, zabytki i tradycje Republiki Chorwacji
  3. Republika Chorwacji dzisiaj.

Do konkursu zgłosiło się 18 osób czyli 6 grup. Wszystkie te grupy dostały się do II etapu konkursu.

W dniu 16 czerwca uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym – Panią Wioletą Micherdą udali się na II etap powyższego konkursu do Zespołu Szkół Gastronomicznych nr. 2 w Krakowie.

Niestety nie wszystkie grupy mogły przystąpić do II etapu, więc szkołę reprezentowały tylko 2 grupy.

Uczniowie mierzyli się z indywidualnie z testem, który składał się ze stu pytań jednokrotnego wyboru.

A oto wyniki:

Grupa I:

Julia Czerwińska, Agnieszka Skowron, Julia Czerwińska – VIII miejsce w wojewódzkim konkursie o Chorwacji.

Grupa II:

Tymoteusz Przewoźnik – XVII miejsce w wojewódzkim konkursie o Chorwacji.

Z całego serca GRATULUJEMY uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów !!

Czekamy na was za rok.