Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “Zabawa sztuką” odnosi się do świata sztuki w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.). Czy sztuka to trudna i nudna tematyka dla dzieci? Nie, pod warunkiem, że się nią bawimy.

Nie skupiajmy się na tytułach czy trudnych nazwiskach, oswajajmy dzieci z dziełami, otaczajmy reprodukcjami, wzbudzajmy ich ciekawość.

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Projekt jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 tj.: “Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (…)”.