Działania proekologiczne w naszej szkole

W związku z kontynuowaniem głównych kierunków pracy szkoły określonych przez MEiN związanych z działaniami proekologicznymi w drugim półroczu nasza szkoła przystąpiła do akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”. Organizatorem akcji była Polska Akcja Humanitarna. Jej koordynatorami byli Pani Anna Pedrycz i Pan Jarosław Ozga. Przygotowane zostały materiały, które dawały ogromną możliwość wychowawcom klas, nauczycielom przedmiotów…