2021/2022Aktualności

W związku z kontynuowaniem głównych kierunków pracy szkoły określonych przez MEiN związanych z działaniami proekologicznymi w drugim półroczu nasza szkoła przystąpiła do akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”. Organizatorem akcji była Polska Akcja Humanitarna. Jej koordynatorami byli Pani Anna Pedrycz i Pan Jarosław Ozga. Przygotowane zostały materiały, które dawały ogromną możliwość wychowawcom klas, nauczycielom przedmiotów oraz wychowawcom świetlicy prowadzenie interesujących zajęć o tematyce proekologicznej. Metoda projektu lub burzy mózgów, projekcje filmów prezentujących problem niewłaściwego gospodarowania wodą przez człowieka, quizy, zabawy oraz pogadanki, to niektóre z wielu metod i form pracy wykorzystanych w czasie zajęć.

W klasie VI w ramach zajęć z wychowawcą pod kierunkiem Pani Anny Kotulak uczniowie wykonywali ćwiczenie “Zjedzona woda”. Układali własne śniadanie, a następnie obliczali, ile wody było potrzebne, aby wytworzyć posiłek. Rozwiązywali również wodne sudoku o różnych poziomach trudności, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Analizowali „wodne wyzwania na świecie” oraz oglądali animacje: “Oglądanie wody to za mało”, eduopowieść “Woda movie”, “Po co mi woda? Nauka. To lubię”.

W klasie VII i VIII na lekcjach biologii i chemii pod kierunkiem Pani Anny Pedrycz prowadzone były zajęcia, których głównym tematem był problem zanieczyszczenia wody, ograniczonego dostępu do wody pitnej w Polsce i na świecie oraz nadmiernego i bezzasadnego eksploatowania zasobów wody na Ziemi. Uczniowie oglądali filmy tematyczne i uczestniczyli w dyskusji, której celem było uwrażliwienie na pogłębiający się w Polsce i na świecie problem z dostępem do czystej wody i drastycznym zmniejszaniem się jej zasobów.

Lekcje języka angielskiego również przebiegały pod hasłem „Światowy Dzień Wody z PAH”. Pod kierunkiem Pani Agnieszki Roszczak uczniowie klasy VI poznawali słownictwo związane z występowaniem wody na świecie. Rozwiązywali zadania dotyczące skutków braku wody. Poznali statystyki dotyczące zużycia i braku wody pitnej na świecie, ćwicząc przy okazji odczytywanie dużych liczb i procentów w języku angielskim. Na lekcji pojawiło się kilka ciekawych pytań ze strony uczniów o możliwość pomocy ludziom zmagającym się z niedoborem lub brakiem wody.

W klasie VII na lekcji języka angielskiego uczniowie pracowali w grupach nad zadaniem dotyczącym problemów związanych z dostępnością do wody pitnej na świecie. Nowe informacje były impulsem do szerszej dyskusji na temat problemów związanych z tym tematem. Ponadto, grupa dziewcząt stworzyła plakat z idiomami związanymi z wodą.

W ramach zajęć świetlicowych pod okiem nauczycieli uczniowie z klas młodszych wysłuchali między innymi bajki „W poszukiwaniu wody”, obejrzeli animację „Woda- mamo, tato, co wy na to?” oraz wykonali prace plastyczne zachęcając do ochrony środowiska i inwestowania w naszą planetę.

Pani Anna Pedrycz i Pan Jarosław Ozga zorganizowali dla uczniów z klas IV-VIII konkurs- quiz o tematyce nawiązującej do Światowego Dnia Wody oraz realizowanej akcji „Światowy Dzień Wody z PAH”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział blisko 40 uczniów. Zorganizowali również wystawę plakatów wykonanych przez uczniów nawiązujących do celu akcji.

Zwieńczeniem pracy uczniów i nauczycieli w ramach realizacji działań proekologicznych było otrzymanie dyplomu od organizatora akcji z podziękowaniami za udział i zaangażowanie całej szkolnej społeczności.

opracowanie: Anna Pedrycz i Jarosław Ozga