Działania proekologiczne w naszej szkole

Jednym z głównych kierunków pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym określonych przez MEiN jest „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.” W ramach jego realizacji podjętych zostało szereg działań o charakterze proekologicznym skierowanych do wszystkich uczniów naszej szkoły. Głównym ich celem było podnoszenie świadomości ekologicznej, a także zwrócenie uwagi na problem degradacji środowiska naturalnego i sposobów poprawy stanu ekosystemu. W związku z obchodami Dnia…

Rekolekcje wielkopostne

Serdecznie zapraszamy wszystkich   Rodziców, Nauczycieli i Pracowników naszej szkoły   do udziału w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych, które poprowadzi   ks. Tomasz Łukasiuk   Ten szczególny czas obejmie trzy spotkania: 11.03.2022 piątek godz. 19.30      W KOŚCIELE     Eucharystia oraz konferencja.   12.03.2022 sobota godz. 18.30     W NASZEJ SZKOLE     konferencja oraz adoracja z możliwością sakramentu pokuty i pojednania.   13.03.2022 niedziela godz. 13.45     W KOŚCIELE     Eucharystia, podczas…