2021/20222021/2022AktualnościOgłoszenia

Jednym z głównych kierunków pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym określonych przez MEiN jest „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.” W ramach jego realizacji podjętych zostało szereg działań o charakterze proekologicznym skierowanych do wszystkich uczniów naszej szkoły. Głównym ich celem było podnoszenie świadomości ekologicznej, a także zwrócenie uwagi na problem degradacji środowiska naturalnego i sposobów poprawy stanu ekosystemu.

W związku z obchodami Dnia Czystego Powietrza na szkolnym korytarzu została przygotowana tematyczna gazetka. Podczas lekcji nauczyciele wspólnie z uczniami poruszali tematykę proekologiczną. Na lekcjach fizyki i chemii, w ramach realizacji podstawy programowej, omawiane było zagadnienie zjawiska dyfuzji. W nawiązaniu do tematyki lekcji podane zostały przyczyny smogu, skalę zanieczyszczenia powietrza i jej negatywnego wpływu na zdrowie. W ramach lekcji techniki uczniowie dowiedzieli się, jak ściśle powiązane są ze sobą nieprawidłowe gospodarowanie odpadami i zły stan powietrza, czyli smog. Na lekcjach omówione zostały również nowoczesne i ekologiczne sposoby utylizowania odpadów, jakimi są ekospalarnie.

W ramach zajęć w wychowawcą uczniowie klasy VI pod opieką Pani Anny Kotulak zrealizowali temat „Jak chronić powietrze przed zanieczyszczeniami, czyli przychodzi powietrze do lekarza”. Chętni uczniowie przygotowali dramę, której celem było przekazanie informacji na temat rodzajów i źródeł zanieczyszczeń powietrza. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem kolegów i koleżanek. Ponadto uzupełniali kartę pracy, przypominali zasady segregacji odpadów oraz obejrzeli film edukacyjny „Smog i jego konsekwencje”.

W ramach zajęć świetlicy szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy uczniowie wykonali projekt makiety „Miasto wolne od smogu” oraz plakaty “Co dymi, co truje, powietrze nam psuje!!!”, „Smok czy smog”.

Dla uczniów klas 4-8 Pani Anna Pedrycz i Pan Jarosław Ozga zorganizowali konkurs tematyczny „Czyste powietrze”, którego celem było uświadamianie o problemie zanieczyszczenia powietrza i jego negatywnym wpływie na zdrowie człowieka oraz promowanie zachowań sprzyjających ochronie środowiska. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów.

Z wielu prac konkursowych wyłonieni zostali laureaci konkursu.

I miejsce zajęła uczennica klasy 7 Weronika Kimla

II miejsce zajęła uczennica klasy 8 Magdalena Bigaj

III miejsce zajęły uczennice klasy 7 Agnieszka Bigaj oraz Teresa Dybiec.

Jury konkursu przyznało dwa wyróżnienia- Ksaweremu Rzeszótko oraz Bartoszowi Kani, uczniom klasy 4.

Ze względu na wymiar i istotę tematu, jakim jest ochrona środowiska naturalnego i jej wpływ na zdrowie i życie człowieka, w II półroczu w dalszym ciągu realizowane będą działania proekologiczne podnoszące poziom świadomości ekologicznej uczniów.

opracowanie: Anna Pedrycz i Jarosław Ozga