Organizacja roku szkolnego
Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2020r.
wtorek
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2020r.
środa
Opłatek dla wspólnoty uczniów 22 grudnia 2020r.
wtorek
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020r.
Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021r.
Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 25 czerwca 2021r.
piątek
Święta Pijarskie
Święto Data
Urodziny Matki Pauli
Ślubowanie klasy I
12 października 2020r.
poniedziałek
Patrocinium – święto opieki św. Józefa Kalasancjusza
27 listopada 2020r.
piątek
Święto Matki Pauli – patronki szkoły 26 lutego 2021r.
Wspólne Msze Święte
Msza Daty
I piątki miesiąca
Msza Święta o godzinie 8:00
4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia 2020r.


5 lutego, 5 marca, 5 maja 2021r.

II niedziele miesiąca
Msza Święta o godzinie 12:00
13 września, 11 października, 8 listopada, 13 grudnia 2020r.


10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca 2021r.

Spotkania z rodzicami
Typ spotkania Data
Zebranie około 10 września 2020r.
Zebranie około 15 listopada 2020r.
Zebranie około 1-5 lutego 2021r.
Zebranie około 25 marca 2021r.
Dni otwarte około 5 maja 2021r.
Zebranie około 4 czerwca 2021r.
Zebranie około 10 czerwca 2021r.
Rady pedagogiczne
Typ rady Data
Rada klasyfikacyjna śródroczna 11 lutego 2021r
Rada klasyfikacyjna
17 czerwca 2021r.
Terminy wystawiania ocen
Typ klasyfikacji Data
Klasyfikacja śródroczna
28 stycznia 2021r.
Klasyfikacja końcoworoczna
3 czerwca 2021r.
Rekolekcje
Okres liturgiczny Data
Adwent 18-19 grudnia 2020r.
Wielki Post
w ustaleniu
Inne dni wolne
Wydarzenie Data
Święto Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2020r.
środa
Objawienie Pańskie
6 stycznia 2021r.
środa
Święto Narodowe 3 Maja
3 maja 2021r.
poniedziałek
Egzamin ósmoklasisty
wolne dla klas I-VII
25-27 maja 2021r,
wtorek-czwartek
Boże Ciało
3-4 czerwca 2021r
czwartek-piątek
Pobierz kalendarium (PDF)Pobierz kalendarium (DOCX)Pobierz kalendarium (DOC)