Organizacja roku szkolnego
Wydarzenie Data
Rozpoczęcie roku szkolnego
1 września 2021
Ślubowanie klasy I 11 października 2021
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2021
Wigilie klasowe 22 grudnia 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021
Ferie zimowe 17-30 stycznia 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022
Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja 2022
Zakończenie zajęć dydaktycznych 24 czerwca 2022
Święta Pijarskie
Święto Data
Urodziny Matki Pauli
Ślubowanie klasy I
11.10.2021   poniedziałek
Patrocinium – święto opieki św. Józefa Kalasancjusza
26.11.2021   piątek
Święto Matki Pauli – święto Patronki szkoły
główne obchody jubileuszu szkoły
25 – 26. 02. 2022 piątek, sobota
Wspólne Msze Święte
Msza Daty
I piątki miesiąca
Msza Święta o godzinie 8:00
3.09.   /   1.10.  /    5.11.   /   3.12.   /   4.02.   /   4.03.   /   1.04.   / 6.05.   / 3.06.  

 

II niedziele miesiąca
Msza Święta o godzinie 12:00
12.09.  / 10.10. / 14.11. / 12.12. / 9.01. / 13.02. / 13.03. / 10.04. / 8.05.     
Spotkania z rodzicami
Typ spotkania Data
Zebrania 9.09. 2021      /   18.11. 2021

3.02.2022      /     2.06. 2022

Dni otwarte 24.03.2022
Rady pedagogiczne
Typ rady Data
Rada klasyfikacyjna śródroczna 10.02. 2022
Rada klasyfikacyjna końcoworoczna
14.06. 2022
Rekolekcje
Okres liturgiczny Data
Adwent informacja będzie podana w późniejszym terminie
Wielki Post
Dni wolne od zajęć
Wydarzenie Data
Święto Odzyskania Niepodległości
11 listopada 2021
Objawienie Pańskie
6 stycznia 2022
Święto Narodowe 3 Maja
3 maja 2022
Egzamin ósmoklasisty (wolne tylko dla klas I – VII) 24 – 26 maja 2022
Boże Ciało
16 czerwca 2022
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Data
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
17 czerwca 2022
Pobierz kalendarium (PDF)Pobierz kalendarium (DOCX)