Dzień Dziecka – 1 czerwca – w naszej szkole

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8:00. Rozpoczynamy dzień wspólną modlitwą, następnie pod opieką wyznaczonych nauczycieli udają się na rozgrywanie konkurencji według załączonego harmonogramu:

Zakończenie zajęć:

  1. I – III – około 13:00
  2. IV – VIII – około 12:00

Uczniowie mogą pójść do domu, za pisemną zgodą rodziców.