Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas III – VIII do wzięcia udziału w szkolnych zawodach pływackich, które odbędą się na basenie COMARCH.

Terminy zawodów:

kl. VII, VIII –> 16 czerwca (piątek)  (zgłoszenia do 2 czerwca)

kl. V, VI –> 26 maja (piątek)  (zgłoszenia do 19 maja)

kl. III, IV –> 2 czerwca (piątek) (zgłoszenia do 19 maja)

 

Zgłoszenia przyjmuje Pani Monika Cybart-Hejzner.

Uczestnik zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, że stan zdrowia ich dziecka pozwala na udział w zawodach.

Regulamin:

a) Wszystkie konkurencje rozgrywane są seriami na czas, osobno dla dziewcząt i chłopców.

b) Zawodnicy startują z wody lub ze słupka.

c) Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.

d) Każdy uczestnik może wziąć udział w kilku konkurencjach pływackich (styl grzbietowy, kraul, styl klasyczny, delfin)

e) Każdy uczestnik przepływa 50 metrów wybranym stylem.