2023/2024Aktualności

26 sierpnia to szczególny dzień dla klasy pierwszej. W tym jeszcze wakacyjnym dniu uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w zajęciach integracyjnych, by poznać kolegów i koleżanki. Towarzyszyły im trzy panie: wychowawczyni, pani Elżbieta z klasy 2 oraz pani Edyta z klasy pierwszej. Dzieci spotkały się w kręgu i próbowały zapamiętać jak najwięcej imion rówieśników. Miały okazję, by poznać i pobawić się z chomiczkiem Elzą, która umila czas na świetlicy. Prócz tego brały udział z w zajęciach multimedialnych wykorzystując monitor interaktywny. Na zakończenie wszyscy spotkaliśmy się na zabawach z chustą Klanza. By miło nam się wychodziło ze szkoły każdy zabrał cukierki dla siebie i bliskich, soczki oraz książeczki. Wszystkie dzieci zapewniły, że czekają na rozpoczęcie roku szkolnego.