2022/2023Aktualności
Uczniowie klasy VII wzięli udział w lekcji muzealnej “Świat sztuki średniowiecznej, która odbyła się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie) przy ulicy Kanoniczej 17.
W gotycko-renesansowym pałacu siódmoklasiści mogli podziwiać dwie stałe galerie prezentujące sztukę dawnej Polski od XII do XVIII wieku oraz sztukę cerkiewną z terenów dawnej Rzeczypospolitej. Jednym z najważniejszych oglądanych eksponatów był  “Chrystus w Ogrojcu”, kamienny relief autorstwa Wita Stwosza, twórcy wspaniałego ołtarza w kościele Mariackim, przeniesiony z cmentarza mieszczącego się niegdyś przy tej świątyni. Wśród średniowiecznych dzieł sztuki sakralnej pochodzących głównie z kościołów i klasztorów na terenie Małopolski uwagę uczniów zwróciła rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Krużlowej z początku XV wieku. 
Na zakończenie zajęć uczniowie zwiedzili specjalną salę poświęconą staropolskim obyczajom pogrzebowym. Znajdowały się tam portrety trumienne, katafalk w kształcie gryfa, żałobne chorągwie i szaty liturgiczne stanowiące fascynujące świadectwo sarmackiej obyczajowości. Prezentowana w pałacu kolekcja ikon (jedne z najstarszych i najcenniejszych zbiorów malarstwa cerkiewnego w Europie Środkowej) również wzbudziła zainteresowanie zwiedzających.   
A.Kotulak