2023/2024Aktualności

29 kwietnia uczniowie klas V, VI i VII mieli ponownie możliwość sprawdzenia praktycznej znajomości języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego. Uczniowie w małych grupkach odbyli konwersacje w małych grupkach ze studentkami z Chorwacji i Hiszpanii, przebywającymi w Krakowie w ramach programu Erasmus.

Serdecznie dziękujemy p. Łukaszowi Albańskiemu z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej za inicjatywę, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem uczniów.