2023/2024Aktualności

7 lutego klasa 2 i 3 wzięła udział w warsztatach edukacyjnych w Ekospalarni w Krakowie. Celem tej wyprawy było poznanie przez uczniów prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w mieście. Nowoczesna Ekospalarnia działa od czerwca 2016 r. Jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Wizytę w Ekospalarni rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmu, który w obrazowy sposób pokazał nam m.in. ilość śmieci produkowaną przez człowieka w ciągu roku. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie zakładu specjalnie przygotowaną ścieżką edukacyjną, która przybliżyła najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów, czyli: przywóz i rozładunek odpadów do bunkra, termiczne przekształcenie odpadów komunalnych, oczyszczanie spalin, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, zagospodarowanie odpadów poprocesowych. Na koniec wycieczki każdy uczestnik otrzymał torbę z upominkami.