2022/2023Aktualności

21kwietnia 2023 klasa druga wzięła udział w grze terenowej „Moje miasto”.  Uczęszczając w ciągu roku szkolnego na warsztaty konstrukcyjno- architektoniczno- plastyczne w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana uczniowie poszerzali wiadomości z zakresu architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, rozwijali wyobraźnię przestrzenną oraz doskonalili umiejętności współpracy w grupie. Podczas gry terenowej dzieci zostały podzielone na pięć grup. Każda z nich po otrzymaniu pakietu zadań, pod opieką osoby dorosłej przystąpiła do ich wykonania. Celem gry było oswajanie najmłodszych z miejską przestrzenią, nauka  rozpoznawania miejsc historycznych oraz wprowadzenie  w style architektoniczne. Zadania dotyczyły zabytków, historii, postaci i detali architektonicznych. Trasa prowadziła ul. Grodzką, poprzez Plac św. Marii Magdaleny, ul. Kanoniczą, do ul. Straszewskiego. Tam odbyło się zakończenie gry terenowej i podsumowanie spotkania. Później drugoklasiści szybko zapomnieli o zmęczeniu i bawili się doskonale na pobliskim placu zabaw.