eTwinning to europejska społeczność szkolna komunikująca się i współpracująca za pośrednictwem e-mediów i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Krajowe Biuro eTwinning w Polsce działa na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli ze 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów. Program eTwinning umożliwia realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z kraju i zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie z naszej placówki  współpracują z rówieśnikami z Polski i Europy. Projekty przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich krótkie (miesięczne), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, kilkumiesięczne, całoroczne jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach. Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących. Najważniejszą cechą projektów eTwinning jest komunikacja i współpraca online, wykorzystywanie komputera, Internetu, różnorodnego oprogramowania, aparatu, kamery, narzędzi z których uczniowie korzystają w czasie wolnym, co czyni zajęcia znacznie ciekawszymi i bardziej angażującymi.

Więcej informacji na stronie http://www.etwinning.pl

Projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2022/2023: